Estàs aquí: Inici > El partit > Ideari

Ideari

Democràcia Directa

 • Estem a favor de la participació activa i democràtica dels ciutadans sobre les decisions polítiques que els afectaran.
 • Som conscients de la igualtat de drets i obligacions de tots els ciutadans i confiem en la seva pròpia capacitat de decisió.
 • Creiem que s’hauria de treure més profit dels avenços tecnològics. Internet és una eina que s’hauria d’utilitzar per aprofundir més en una democràcia real, on la nostra votació com a ciutadans s’empri en quelcom més que escollir un cop cada 4 anys qui serà el representant que decidirà per nosaltres.

Societat de la Informació

 • Fomentar la societat en xarxa, una major taxa de penetració d’Internet, més banda ampla i connexions simètriques.
 • Treballar per a que Internet sigui un mitjà de comunicació tan universal com la ràdio o la televisió avui dia.
 • Pretendre que la neutralitat a Internet sigui un requisit d’obligat compliment, ampliant la difusió i l’ús d’aquest medi arreu de tot el territori, tant en àmbits privats com públics.
 • Que tots els serveis d’Internet existents (i els que existiran) siguin accessibles i ofertables sense restriccions ni discriminacions entre uns serveis i altres.
 • Govern obert – Administració 2.0: Transparència, autentificació centralitzada, unificació de bases de dades, finestreta virtual única, publicació de les eines de l’administració

Drets i llibertats

 • Preservar la presumpció d’innocència, la privacitat i la llibertat d’expressió, dintre i fora d’Internet.
 • Que la lluita contra la delinqüència i el terrorisme sigui compatible amb els drets i llibertats de la Declaració Universal dels Drets Humans.
 • Que les administracions públiques facin ús de programari lliure i formats estàndards oberts, per garantir la seguretat i privacitat de tota la informació sensible dels ciutadans.

Cultura i drets d’autor

 • La cultura és un be comú, a la qual tenen dret a accedir tots els ciutadans.
 • El lliure intercanvi sense ànim de lucre no ha de ser criminalitzat, sinó considerat una eina eficaç per a distribuir i promocionar la cultura.
 • Prescindir de terminologia subjecta a confusió com “propietat intel·lectual”, ja que pot avantposar interessos econòmics al gaudi de la cultura ciutadana, en comptes d’harmonitzar-los.
 • Es rebutgen les fórmules de remuneració compensatòria per còpia privada i un model de gestió de drets d’autor, on aquests obligatòriament han de cedir els seus drets sota condicions perjudicials per als seus interessos.
 • Plantejar la necessitat de que l’autor tingui dret a escollir entre autogestionar-se o treballar amb entitats de gestió de drets d’autor.
 • Buscar el diàleg entre els diversos col·lectius implicats i la ciutadania, per trobar solucions que resultin satisfactòries per a tothom.

Reforma del sistema de patents

 • És objectiu nostre la inexistència de patents de software a l’Ordenament Jurídic.
 • Plantejar un model de patents obert al desenvolupament i la innovació, que aprofiti el coneixement existent i fomenti l’evolució de la tecnologia en benefici de la societat, evitant monopolis privats.
 • La durada d’una patent ha de ser relativa a la inversió necessària en investigació i desenvolupament, i mai renovable, sinó que, un cop expirada, passi a formar part del domini públic. De la mateixa manera ha d’expirar si no és explotada.
 • Oposició a possibles patents d’organismes vius.