Davant la situació creada per la decisió del Govern de la Generalitat de canviar la mecànica de la consulta sobre el futur polític de Catalunya del pròxim 9 de novembre, des de Pirates de Catalunya volem fer les reflexions següents:

 • Tant la consulta impugnada, com el procés participatiu que la substitueix i que ara s’inicia, tenen condició de no vinculants, quelcom inacceptable per Pirates de Catalunya. Tot i això, entenem que no hi ha altra sortida davant de la posició de negació absoluta de les estructures de l’Estat espanyol.
 • Considerem que manca informació i transparència respecte al procés participatiu, pel que confiem en la voluntat política del Govern per a aclarir-ho com més aviat possible.
 • Rebutgem enèrgicament el joc d’alguns partits, posant per sobre d’interessos electorals al clam ciutadà que vol expressar-se en les urnes.
 • Unes eleccions plebiscitàries no són la solució més adient, ja que una decisió d’aquest calibre, ha de ser potestat única de la ciutadania, més enllà dels acords que els partits facin per presentar-se a les mateixes i dels defectes inherents del sistema electoral actual.
 • Per a Pirates de Catalunya, una Declaració Unilateral d’Independència només seria acceptable després d’un procés democràtic ampli i massiu previ, ja sigui un referèndum o consulta, que la legitimi i sigui reflex clar de la voluntat ciutadana.

Per tot això, des de Pirates de Catalunya, ens oferim a la ciutadania i les institucions per facilitar la participació aquest 9 de novembre, en forma d’eines i d’experiència en democràcia directa.

15263823218_1bef5b1546_z

Fotografia de Sergi Vázquez Anguela sota llicència Creative Commons BY-NC-ND

El funcionament del procés participatiu, sense cens previ, és quelcom que ja hem portat a terme en diferents iniciatives, mitjançant les quals hem desenvolupat eines de programari lliure per a portar-les a terme.

Les eines que oferim permeten garantir el secret del vot i, alhora, verificar-ne el correcte recompte, per part dels mateixos votants i auditors independents, així com la construcció en temps real del cens, a partir d’inscripcions in situ, amb privacitat i sense vots múltiples.

A més, organitzacions independents podran participar en el procés participatiu com a entitats d’autoritat, observant els processos de votació i recompte, confirmant la integritat de la votació i l’absència de manipulació, augmentant la legitimitat del procés.

Creiem que la ciutadania ha de poder expressar-se, sigui quin sigui el moment, el motiu o la necessitat, i tenint molt clar que el que és legítim no sempre està contemplat en la legalitat vigent.

Aquesta voluntat d’expressar-se ha d’anar acompanyada de les garanties democràtiques bàsiques d’universalitat, confidencialitat i transparència, necessàries per legitimar el resultat final de cara a la ciutadania de Catalunya i la comunitat internacional

Des de Pirates de Catalunya sentim que el moment crida a tota la ciutadania a fer història. Tenim l’oportunitat de posar els fonaments d’una democràcia real, directa i impulsada per qui realment té la sobirania: el poble. Proposada, creada, desenvolupada i supervisada pel poble i per al poble. Una democràcia incensurable, independent del govern de torn, on no hàgim de demanar permís a ningú per preguntar-nos res. I quin millor moment per començar que amb aquest primer acte de sobirania popular: decidint nosaltres mateixos què volem ser.

És el moment de començar a decidir. A decidir-ho tot!

Pirates de Catalunya


Pirates de Catalunya ofrece herramientas y experiencia para hacer posible el 9N

Ante la situación creada por la decisión del Gobierno de la Generalitat, de cambiar la mecánica de la consulta sobre el futuro político de Catalunya del próximo 9 de noviembre, desde Pirates de Catalunya queremos hacer las reflexiones siguientes:

 • Tanto la consulta impugnada, como el proceso participativo que la sustituye y que ahora se inicia, tienen la condición de no vinculantes, algo inaceptable para Pirates de Catalunya. No obstante, entendemos que no hay otra salida, frente la posición de negación absoluta de las estructuras del Estado español.
 • Consideramos que falta información y transparencia respecto al proceso participativo, por lo que confiamos en la voluntad política del ejecutivo catalán, por aclararlo lo antes posible.
 • Rechazamos enérgicamente el juego de algunos partidos, que ponen sus intereses electorales por encima de la voluntad ciudadana, que clama por expresarse en las urnas.
 • Unas elecciones plebiscitarias no son la mejor solución, ya que una decisión de este calibre ha de ser potestad única de la ciudadanía, más allá de acuerdos que los partidos hagan al presentarse a las mismas, y de los defectos inherentes al sistema electoral actual.
 • Para Pirates de Catalunya, una declaración unilateral de independencia solo sería aceptable tras un amplio y masivo proceso democrático, ya sea con un referendum o una consulta, que la legitime y sea el claro reflejo de la voluntad ciudadana.

Por todo ello, desde Pirates de Catalunya nos ofrecemos a la ciudadanía y a las instituciones, para facilitar la participación de este nueve de noviembre, en modo de herramientas y de experiencia en democracia directa.

El funcionamiento del proceso participativo, sin censo previo, es el mismo que ya hemos puesto en práctica en distintas iniciativas, mediante las cuales hemos desarrollado herramientas de programario libre para llevarlas a término.

Las herramientas que ofrecemos permiten garantizar el secreto de voto y, a la vez, verificar el recuento por parte de los mismos votantes y de auditores independientes, así como la construcción en tiempo real del censo, a partir de inscripciones in situ, con privacidad y sin la posibilidad del voto múltiple.

Además, organizaciones independientes podrán participar en el proceso participativo como entidades de autoridad, observando los procesos de votación y de recuento, confirmando la integridad de la votación y la ausencia de manipulación, aumentando así la legitimidad del proceso.

Creemos que la ciudadanía ha de poder expresarse, sea cual sea el momento, el motivo o la necesidad, teniendo muy claro que la legitimidad no siempre está contemplada en la legalidad vigente.

Esta voluntad de expresarse ha de ir acompañada de las garantías democráticas básicas, de universalidad, de confidencialidad y de transparencia, necesarias para legitimar el resultado final de cara a la ciudadanía de Catalunya y de la comunidad internacional.

Desde Pirates de Catalunya sentimos que el momento llama a toda la ciudadanía a hacer historia. Tenemos la oportunidad de poner los fundamentos de una democracia real, directa e impulsada por quien realmente tiene la soberanía: el pueblo. Propuesta, creada, desarrollada y supervisada por el pueblo y para el pueblo. Una democracia incensurable, independiente del gobierno de turno, donde no haya que pedir permiso a nadie para preguntar nada. Y qué mejor momento para empezar, que en este primer acto de soberanía popular: decidiendo ella misma lo que quiere ser.

¡Llegó el momento de decidir, de decidirlo todo!

Pirates de Catalunya

Tagged with:
 

Democràcia directa i educació

On 14 octubre 2014, in Pirates de Catalunya, by Capità Pirata

Una de les principals propostes de Pirates de Catalunya consisteix a defensar el model de democràcia directa en el que la població té una implicació molt més activa en la vida política del seu municipi, comunitat autònoma i estat. El ciutadà ha de votar decisions de forma molt més freqüent, fet que evita que els partits polítics facin una campanya electoral molt prometedora i després es desdiguin de la meitat del que presentaven al seu programa electoral per fer justament el contrari. En l’actual govern de l’estat en trobem un cas evident.

La democràcia directa suposa un empoderament del ciutadà respecte el model actual en el qual només vota un cop cada quatre anys. Tanmateix, i com ja ho podem comprovar en el nostre model, no sempre el que vota la majoria és el més assenyat. D’altra banda no s’explicaria com va poder guanyar el Partit Popular. En un hipotètic cas de democràcia directa la ignorància és encara més perjudicial pels interessos de tothom, ja que de les decisions de la massa podrien arribar a sortir accions realment esgarrifoses.

Llicència CC-BY. Original de Audio Luci Store

Els mitjans de masses

Un altre element que condiciona terriblement a la població són els mitjans de comunicació, els mitjans de masses. Aquests tenen un poder enorme sobre l’electorat. Només cal veure algunes burrades que es diuen pels canals de televisió/ràdio o pels diaris, amb el pretext de seguir “una línia editorial”. Menteixen. No es pot suavitzar més. I ho fan d’una manera, sovint, força subtil.

Des d’alguns partits s’ha deixat anar que hi hauria d’haver censura en els mitjans de comunicació per evitar aquesta manipulació de la població, que com dic, té una gran influència en l’opinió política de la gent i que encara suposaria un pes més gran en una democràcia directa. Tanmateix el que jo proposo és un canvi en l’educació.

L’educació com a filtre

El filtre de la censura no em sembla el més adient, ja que depèn molt dels òrgans censors i pot ser una arma de doble fulla, en canvi, un filtre des de sota, amb l’educació, pot ser la manera més eficaç de donar eines als ciutadans per poder desenvolupar-se en un context democràtic.

Els ciutadans han de desenvolupar el pensament crític així com un coneixement adequat del seu entorn social, polític i econòmic que els permeti ser totalment lliures a l’hora de decidir. No és casual que els diferents governs que s’han succeït, tant socialistes com populars, hagin rebutjat les propostes dels experts d’afegir en els currículums de primària i secundària, com a idea central, treballar el pensament crític, divergent, reflexiu, creatiu…

El poder dels docents

Tanmateix no tot és el currículum. Els professors i professores, així com les mestres i els mestres, tenen marge de maniobra per a desenvolupar propostes que treballin aquests conceptes a la classe i deixar de banda, almenys en part, l’educació més memorística, característica del nostre sistema educatiu i que l’única cosa que fa és convertir els nostres nens i nenes, nois i noies, en zombies.

Aquest serà el primer article d’una sèrie d’articles d’educació en els que treballarem temes com l’educació per a la ciutadania, el pensament crític i social o l’educació política entre d’altres amb l’objectiu de fer reflexionar a la societat i especialment a mares, pares, docents i alumnes.

Democràcia directa sí, però sense educació no serveix.

-Jordi Castellví-

Tagged with:
 

Democràcia segrestada

On 2 octubre 2014, in Pirates de Catalunya, by Capità Pirata

Dilluns, al voltant de les vuit del vespre, vàrem conèixer la suspensió cautelar de la llei de consultes i del decret de convocatòria de la consulta del 9 de novembre per l’admissió a tràmit dels dos recursos d’inconstitucionalitat, presentats pel Partit Popular davant del Tribunal Constitucional.

vote buttonNo era cap sorpresa, de fet les notícies eren crònica d’una suspensió anunciada. Fins i tot el president Mas es va avançar en el seu discurs durant la presentació del “Llibre blanc de la transició nacional a Catalunya”. Però no per això resulta menys trist confirmar que vivim en un Estat autoritari. Més enllà d’estar d’acord o no amb la consulta i la llei suspeses, no se’ns pot escapar que el Tribunal Constitucional ha actuat al dictat del Govern espanyol amb tota la rapidesa possible. Vagi pel endavant que els pirates sempre estarem a favor de consultar a la ciutadania, pel que la llei de consultes és valorada com un pas endavant, tot i que hi ha certes mancances com que les consultes no siguin vinculants o que no es pugui decidir sobre pressupostos i, per extensió, sobre retallades.

A Espanya, i per extensió a Catalunya, no hi ha un Estat democràtic. El poder judicial és dirigit des del poder executiu i, alhora, l’executiu també influeix en el legislatiu, fins al punt que aquesta legislatura del Partit Popular ha funcionat exclusivament a força de majoria absoluta i de Reial Decret-llei.

No només ens neguen el vot, tant a Catalunya com a Canàries amb la consulta sobre prospeccions petrolíferes, a sobre perverteixen allò que diuen defensar, enfonsant-nos a tots en un Estat autoritari amb disfresa de democràcia. En nom de l’estabilitat han segrestat la nostra sobirania, la que resideix en el poble i de la que emanen els poders de l’Estat, tal i com resen la Constitució i l’Estatut d’autonomia català, ambdós emprats com arma llancívola entre uns i altres. De fet, en el cas de la Constitució és encara més flagrant, ja que diuen que és intocable fins que cal modificar-la per prioritzar el deute. Llavors triguen menys d’un mes en modificar-la.

I si creus que això només són cabòries, pregunta’t per què altres recursos d’inconstitucionalitat com els presentats contra la llei de desnonaments o les taxes judicials no han rebut el mateix tracte per part del Tribunal Constitucional. Es diu que la Justicia és cega, pero ningú ha dit que no tingués prioritats.

Davant de tot això, els pirates ens oposem a aquesta política partidista i electoralista per sobre de les reclamacions de la ciutadania i reiterem el nostre suport a la consulta del 9 de novembre, com exercici de democràcia directa, així com insistim en que volem expressar-nos democràticament sobre altres assumptes.

 
Ja la tenim aquí. Seguint el deixant d’aquella primera jornada, realitzada a la fi de 2013, i després de dues interessants jornades sobre economia i justícia, arriba la IV Jornada Pirata, que se celebrarà el pròxim 28 de setembre. Aquest esdeveniment està dirigit a explorar els reptes que suposa tenir una autèntica democràcia en l’era digital i les eines de les quals disposem per a aconseguir-ho. Durant tot el dia comptarem amb ponents que ens parlaran d’alguns dels sistemes de participació, organització i debat a través d’internet, així com de diverses eines per protegir la informació i la privacitat en navegar per la xarxa. Les xerrades són a càrrec d’en Darío Castañé, en Victor García i la Crypto Party BCN.
IV jornada pirata (català)
El programa per a aquesta jornada és:
 • 10:30 Presentació i inici de la jornada
 • 11:00 Darío Castañé – Pot la tecnologia renovar la democràcia?

L’actual model democràtic està de mal borràs.  Clamem per més democràcia i ens donem de cara amb una paret. Existeixen eines que permetin no dependre de la voluntat dels nostres “representants” i fins i tot forçar la regeneració?

Dario Castañé, informàtic, activista, i membre de Pirates de Catalunya,  ens parlarà sobre les possibilitats d’organització i presa de decisions horitzontals que ofereixen algunes de les eines existents i algunes de les experiències que s’han dut a terme en aquest àmbit (Multireferèndum, Congreso transparente, primàries obertes (Podem, Confederació Pirata), organització de Pirates de Catalunya…), sempre amb eines lliures.

 • 12:00 Victor García – Plaza Podemos: L’experiència del debat en xarxa
Victor García és membre de Podem Barcelona i participant actiu a Plaza Podemos, el lloc oficial de trobada i debat a la xarxa. Les seves propostes i esmenes han estat de les més debatudes, tant online com traslladades a altres cercles i influint en l’elaboració d’esborranys  per a l’Assemblea Ciutadana de Podem. Ens parlarà de la seva experiència amb Reddit i Plaza Podemos i sobre com  aquesta eina li ha permès influir en les propostes de Podem.
 • 13:00 Debat: Com implementar la democràcia participativa en la nostra societat
 • 14:30 Pausa per menjar
 • 16:00  Crypto Party BCN – Taller de seguretat (S’aconsella portar portàtil)
La  privacitat és un dret que tenim l’obligació de defensar i que en l’era d’Internet se’ns està prenent a un ritme esgarrifós. Però no tot està perdut, els companys de @CryptoPartyBCN ens explicaran tècniques i ens ensenyaran eines que podem emprar per protegir tant la nostra informació com la nostra identitat enInternet. Sistemes d’anonimat, xifrat de xat i correu, bloqueig de cookies… Tot el que necessites perquè la teva informació es quedi on toca: en l’àmbit privat. 
Porteu els vostres ordinadors portàtils! Els ponents us ajudaran a instal·lar les eines necessàries i aprendre a utilitzar-les.
 • 19:00 Fi de la jornada
Per descomptat i com de costum, l’entrada és oberta i completament  gratuïta. T’esperem amb molta il·lusió en aquesta quarta edició de les Jornades Pirates, te la perdràs?

 


 

Ya la tenemos aquí. Siguiendo la estela de aquella primera jornada, realizada a finales de 2013, y tras dos interesantes jornadas sobre economía y justicia, llega la IV Jornada Pirata, que se celebrará el próximo 28 de septiembre. Este evento está dirigido a explorar los retos que supone tener una auténtica democracia en la era digital y las herramientas de las que disponemos para conseguirlo. Durante todo el díacontaremos con ponentes que nos hablarán de algunos de los sistemas de participación, organización y debate a través de internet, así como de varias herramientas para proteger la información y la privacidad al navegar por la red. Las charlas corren a cargo de Darío Castañé, Victor  García y Crypto Party BCN.
 
IV jornada pirata (castellano)
El programa para esta jornada es:
 • 10:30 Presentación e inicio de la jornada
 • 11:00 Darío Castañé – ¿Puede la tecnología renovar la democracia?
El actual modelo democrático está de capa caída. Clamamos por más democracia y nos damos de bruces contrala pared. ¿Existen herramientas que permitan no  depender de la voluntad de nuestros “representantes” e incluso forzar la regeneración?
Dario Castañé, informático, activista, y miembro de Pirates de Catalunya, nos hablará sobre las posibilidades de organización y toma de decisiones horizontales que ofrecen algunas de las herramientas existentes y algunas de las experiencias que se han llevado a cabo en este ámbito (Multireferèndum, Congreso transparente, primarias abiertas (Podemos, Confederación Pirata), organización de Pirates de Catalunya…), siempre con herramientas libres.
 • 12:00 Victor García – Plaza Podemos: La experiencia del debate en red
Victor García es miembro de Podemos Barcelona y participante activo en la Plaza Podemos, el lugar oficial de encuentro y debate en la red. Sus propuestas y enmiendas han sido de las más debatidas, tanto online como trasladadas a otros círculos e influyendo en la elaboración de borradores para la Asamblea Ciudadana de Podemos. Nos hablará de su experiencia con Reddit y Plaza Podemos y sobre como esta herramienta le ha permitido influir en las propuestas de Podemos.
 • 13:00 Debate: Cómo implementar la democracia participativa en nuestra sociedad
 • 14:30 Pausa para comer
 • 16:00  Crypto Party BCN – Taller de seguridad (Se aconseja traer portátil)
La privacidad es un derecho que tenemos la obligación de defender y que en la era de internet nos está siendo arrebatado a una velocidad espeluznante. Pero no todo está perdido, los compañeros de @CryptoPartyBCN nos explican técnicas y nos enseñarán herramientas que podemos emplear para proteger tanto nuestra información como nuestra identidad en internet. Sistemas de anonimato, cifrado de chat y correo, bloqueo de cookies… Todo lo que necesitas para que tu información se quede donde toca: en el ámbito privado. 
¡Traed vuestros ordenadores portátiles! Los ponentes os ayudarán a instalar las herramientas necesarias y a aprender a utilizarlas.
 • 19:00 Fin de la jornada
Por supuesto y como de costumbre, la entrada es abierta y completamente gratuita. Te esperamos con mucha ilusión en esta cuarta edición de las Jornadas Piratas ¿te la vas a perder?
 

Els dies 18, 19 i 20 de juliol es va dur a terme el Congrés anual de Pirates de Catalunya, un esdeveniment obert a afiliats i simpatitzants amb l’objectiu d’analitzar l’estat del partit, fixar objectius a mig i llarg termini i planificar les accions que durem a terme en els pròxims mesos.

El dissabte es va analitzar la situació en la qual ens trobem, es va debatre sobre les problemàtiques percebudes pels assistents, sobre els reptes que se’ns presenten i sobre els àmbits en els quals podem millorar. Es van exposar breument les propostes d’organització preparades pels assistents i es va realitzar un brainstorming d’objectius.

congres_partit_pirata_2014Els objectius proposats a 5 anys, a 1 any i a 3 mesos, es van debatre i es van votar d’un en un per decidir si havien de mantenir-se, modificar-se o eliminar-se. Finalment, es va confeccionar un llistat d’objectius consensuats, entre els quals destaquen la vertebració territorial, la creació de models de democràcia directa, transparència i cultura, el perfeccionament de les eines de comunicació i treball intern, i la millora de la comunicació extern, a més de convertir-nos en un referent en qüestions relacionades amb el nostre ideari.

El diumenge es va establir la metodologia a seguir i es van crear diversos equips enfocats a aconseguir els objectius aprovats el dia anterior. Es van definir, a grans trets, les accions a realitzar per part d’aquests equips i, sense més punts a tractar, ens vam acomiadar fins a la propera reunió que se celebrarà al setembre, en la qual es trobaran de nou tots els equips.

Des d’aquí volem donar les gràcies a totes les persones que fan possible que Pirates de Catalunya segueixi creixent any rere any, promovent les idees i els principis que creiem fonamentals per al progrés social:

 • Participació ciutadana
 • Transparència
 • Privadesa de les dades
 • Respecte absolut pels Drets Humans
 • Lliure accés a la cultura

Tant als que treballen en el dia a dia, com als que col·laboren puntualment, als que ajuden en campanya, als que ens voten i als que simplement ens donen forces per seguir endavant, MOLTES GRÀCIES!

I recordeu que aquest és un partit obert a tota la ciutadania, en el qual tots som voluntaris. Alguns més nous, uns altres més veterans, entre tots construïm Pirates dia a dia. Si vols participar, opinar, proposar millores, no dubtis a contactar amb nosaltres a través de partit@pirata.cat o apropa’t a qualsevol de les nostres trobades i reunions (http://pirata.cat/calendari/) (no és necessari ser afiliat! :)


Los días 18, 19 y 20 de julio tuvo lugar el Congreso anual de Pirates de Catalunya, un evento abierto a afiliados y simpatizantes cuyo objetivo era analizar el estado del partido, fijar objetivos a medio y largo plazo y planificar las acciones que llevaremos a cabo en los próximos meses.

El sábado se analizó la situación en la que nos encontramos, se debatió sobre las problemáticas percibidas por los asistentes, sobre los retos que se nos presentan y sobre los ámbitos en los que podemos mejorar. Se expusieron brevemente las propuestas de organización preparadas por los asistentes, y se realizó un brainstorming de objetivos.

congres_partit_pirata_2014Los objetivos propuestos a 5 años, a 1 año y a 3 meses, se debatieron y se votaron uno por uno para decidir si debían mantenerse, modificarse o eliminarse. Finalmente, se confeccionó un listado de objetivos consensuados, entre los que destacan la vertebración territorial, la creación de modelos de democracia directa, transparencia y cultura, el perfeccionamiento de las herramientas de comunicación y trabajo interno, y la mejora de la comunicación externa; además de convertirnos en un referente en cuestiones relacionadas con nuestro ideario.

El domingo se estableció la metodología a seguir, y se crearon diversos equipos enfocados a conseguir los objetivos aprobados el día anterior. Se definieron, a grandes rasgos, las acciones a realizar por parte de estos equipos, y sin más puntos a tratar, nos despedimos hasta la próxima reunión que se celebrará en septiembre, en la que se encontrarán de nuevo todos los equipos.

Desde aquí queremos dar las gracias a todas las personas que hacen posible que Pirates de Catalunya siga creciendo año a año, promoviendo las ideas y los principios que creemos fundamentales para el progreso social:

 • Participación ciudadana
 • Transparencia
 • Privacidad de los datos
 • Respeto absoluto por los Derechos Humanos
 • Libre acceso a la cultura

Tanto a los que trabajan en el día a día, como a los que colaboran puntualmente, a los que ayudan en campaña, a los que nos votan y a los que simplemente nos dan fuerzas para seguir adelante, ¡MUCHAS GRACIAS!

Y recordad que éste es un partido abierto a toda la ciudadanía, en el que todos somos voluntarios. Algunos más nuevos, otros más veteranos, entre todos construimos Pirates día tras día. Si quieres participar, opinar, proponer mejoras, no dudes en contactar con  nosotros en partit@pirata.cat o acércate a cualquiera de nuestros encuentros y reuniones (http://pirata.cat/calendari/) (¡no es necesario ser afiliado! :)